Productes i Preus

TATINBAGS es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Tenda online. TATINBAGS podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts en la tenda, entenent-se que tals productes es regiran pel disposat en les presents Condicions de Compra.

Els Productes inclosos en la Tenda es correspondran de la forma més fidedigna que permeti la tecnologia de visualització en web als productes oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen en la botiga. Els preus indicats són en Euros i inclouen l'IVA excepte indicació en contrari.

Procediment i Formes de pagament

En el termini màxim de vint-i-quatre hores, TATINBAGS enviarà un correu electrònic a l'usuari, amb la confirmació de compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i s'informarà de l'estat de la comanda. La confirmació de la comanda enviada per TATINBAGS no té validesa com a factura, solament com a comprovant de compra. TATINBAGS enviarà al costat del producte la factura corresponent al mateix. 

Per adquirir un producte a través de la tenda s'haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la tenda: PayPal i targetes acceptades per*Paypal (Visa, Mastercard, American Express i Discover) o es pot realitzar una transferència bancària.

Per comprar no és necessari tenir una compta amb *PayPal. Es pot pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit amb el sistema segur de Paypal. 

Dret de desistiment

L'usuari té dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb TATINBAGS a través del correu electrònic info@tatinbags.com i desistir de la compra en un termini no superior a 7 dies hàbils, explicats a partir de la recepció del producte. El producte haurà d'enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec de l'usuari les despeses d'enviament. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que TATINBAGS indiqui a l'usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'usuari haurà de tornar el producte en el termini màxim de set dies des que TATINBAGS li indiqui la forma de devolució.

El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això el client haurà d'indicar en la fulla de devolució el nombre i el titular de la targeta de crèdit a la qual TATINBAGS haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el producte no estigui en perfecte estat.

Servei d'Atenció al Client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@tatinbags.com.

Enviaments

L'àmbit territorial de les vendes és nacional i internacional. Els productes comprats a través de la tenda online s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta dies establert per defecte en la Llei.

El servei de lliurament de TATINBAGS a tot el món es realitza amb el servei postal espanyol. Tots els paquets s'envien amb un nombre de seguiment i certificats. No se serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents. 

Dates previstes de lliurament:
Espanya: 3-4 dies hàbils
Europa: 7-10 dies hàbils
Fora d'Europa: 10 a 30 dies

Si l'usuari desitja rebre el lliurament urgent, ha de comunicar-ho en els comentaris al venedor en fer la compra, rebrà un e-mail amb els costos addicionals previstos i si està d'acord amb ells, se li enviarà una factura revisada a través de Paypal.

El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment de l'adquisició l'usuari serà informat del cost exacte d'enviament. A partir de 80€ de compra les despeses d'enviament són gratuïts.

S'enviarà una notificació quan el paquet hagi estat enviat perquè l'usuari pugui fer el seguiment.

L'usuari de TATINBAGS ha de tenir en compte que els compradors són responsables de qualsevol despesa de duana o impostos que puguin incórrer fora de la Unió Europea. 

Contrasenyes
TATINBAGS facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'usuari es compromet a notificar a TATINBAGS de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.